Budowa Świątyni


Budowa nowego kościoła parafialnego


Osoby pragnące wspomóc nas pieniężnie w budowie nowego kościoła, prosimy o wpłatę na:
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój numer :

11 8577 0005 0010 4942 2000 0010


Długo rodziła się decyzja budowy kościoła dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła przy ul. ks. J. Popiełuszki i 3-go Marca w Świdwinie.

Kontrowersyjną, ale i odważną decyzję podjął osobiście Ksiądz Kanonik Roman Tarniowy - proboszcz parafii, który mimo wielu przeciwności natury organizacyjnej, formalnej, montażu finansowego i realizacji rzeczowej dopiął rozpoczęcie budowy. Dziś realizowane jest dzieło przez księdza proboszcza i garstkę wiernych wspomagających parafian, którzy dostrzegli zasadność i możliwości wykonania dzieła dla potomnych w wierze rzymsko-katolickiej.Realizowana budowa jest projektem prostym bez przepychu, ale niełatwa w realizacji.Projektant znany w Polsce architekt prof. dr hab. inż. Adam LISIK w doskonały sposób osadził obiekt na działce ograniczającej możliwości posadowienia, dopasowując architekturę kościoła do otaczającej zabudowy. 

Budowany kościół jest świątynią jednokondygnacyjną, a w części niższej - ze stropodachem płaskim, zorientowany osią nawy głównej w kierunku wschód-zachód. Przyjęty w formie rzutu kwadratu o układzie przekątnym nawy głównej jest wpisany w układ przestrzenny urbanistyki terenu. Realizowany projekt swym wyrazem znaczeniowym stworzy silną enklawę w przestrzeni lokalizacyjnej. Budowa wznoszona jest na powierzchni terenu 1655m², powierzchni zabudowy 597m² z terenem towarzyszącym 653 m² (place, parkingi, chodniki) oraz zielenią o powierzchni 405 m². Zasadniczym elementem funkcjonalnym budowanego kościoła jest nawa główna z ołtarzem, nawami bocznymi oraz dwoma poziomami chórów. Poziom pierwszy chóru projektant przeznaczył dla wiernych, jako rezerwę powierzchni nawy głównej przy liczniejszej liczbie uczestników nabożeństw. Poziom drugi chóru przeznaczony został do ustawienia organów i asysty chóralnej. Funkcje komplementarne, tj. kaplica z aneksem do spowiedzi, pomieszczenia zakrystii dla księży i ministrantów oraz kancelarii zlokalizowane są na poziomie kościoła, w przyległych skrzydłach obiektu, w nich znajdują się również pomieszczenia sanitarne.Realizując projekt ks. kan. Roman Tarniowy dzielnie pokonuje organizacyjną „Drogę Krzyżową" wznosząc kościół o przepięknym frontonie, który będzie widoczny w Świdwinie z każdego prawie miejsca, a dźwięk jego dzwonów ogłaszał będzie rozpoczęcie ważnych wydarzeń, uroczystości, nabożeństw w tym świętym miejscu. Dziś parafianie i nie tylko, spoglądają na wznoszące się dzieło z nadzieją że będzie to NASZA UKOCHANA ŚWIĄTYNIA, że tu będą odprawiane Msze św. i nabożeństwa, a MY będziemy przychodzić TU pod skrzydła i opiekę Naszego Patrona św. Michała Archanioła.